دیپارتمنت جغرافیه


این وبلاگ یک وبلاگ علمی و معلوماتی درباره علم جغرافیا و مسائل مربوط به آن می باشدعلم جغرافیا با توجه به پیشرفت و ترقی علوم  دیگر و با نظر داشت تکامل جامعه بشری تعاریف جدید، مدرن و نوینی به خود گرفته؛ و همچنین به شاخه ها، شعبات و گرایشهایی به شرح زیر تقسم بندی شده است.

الف= جغرافیای انسانی شامل: جغرافیای اجتماعی، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای پزشکی، جغرافیای تاریخی، جغرافیای جمعیت، جغرافیای حمل ونقل و ارتباطات، جغرافیای روستایی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای صنعتی، جغرافیای کشاورزی، جغرافیای کوچ نشینی، جغرافیای نظامی.

ب= جغرافیای طبیعی شامل: جغرافیای آبها و اقیانوسها، جغرافیای ریاضی(زمین درفضا)، جغرافیای زیستی، جغرافیای جنگلها و پوشش گیاهی، آب و هواشناسی(اقلیم شناسی)، ژئومرفولوژی، هیدرولوژی، کارتوگرافی.

ج= جغرافیای ناحیه ای شامل: جغرافیا و استراتژی ملّی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و توسعه پایدار، جغرافیا و توسعه روستایی، جغرافیا و صنعت توریسم.

د= جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیای شامل: مکتب جغرافیای آنارشیستی، مکتب جغرافیای اکولوژیک، مکتب جغرافیای انتقادی، مکتب جغرافیای رادیکال، مکتب جغرافیای رفتار فضایی، مکتب جغرافیای ساختاری، مکتب جغرافیای فرهنگی

+ نوشته شده در ۱۳۸٧/٦/۳۱ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ توسط محمدواثق حسینی نظرات ()